Aktion zum Freitag den 13. GMB Hamburg

on April 25, 2018 Aktuelles, Solidarität with 0 comments

„Keine Kooperation mit Deliveroo!“

Die <wobblies & gäste> Hamburg haben sich mit einer Flyerverteilung (Unterstützt von ATIF, s. Bericht ) an einer Kundgebung gegen den Union Buster „Deliveroo“ beteiligt.

In über 15 Stätden wurde im Rahmen der „Aktion Arbeitsunrecht“(arbeitsunrecht.de)“ auf die gewerkschaftsfeindlichen Praktiken und die schlechten Arbeitsbedingungen für die Fahrer (siehe Flyer) aufmerksam gemacht und Gastronomiebetriebe zur Beendigung Ihrer Zusammenarbeit mit Deliveroo aufgefordert.

Die „aktion./. Arbeitsunrecht“ wählt zu jedem Freitag den 13. ein Unternehmen aus, welches sich durch Gewerkschafts- und Betriebsratsbekämpfung und schlechte Arbeitsbedingungen auszeichnet.

Flyer zum Aktionstag Deliveroo

ATIF Bericht:

İyi İşe Değer Sıfır Maaş“

Hamburg’ta kötü şartlarda ve çok düşük iş ücreti koşullarında çalışanlar için eylem yapıldı. Yemek satışı olarak bisikletlerle servis yapan işletmelerde çalışanlarla dayanışma eylemi anarşist bir kurum ve sendikal çalışma içerisinde ki bir grubun organize ettiği eyleme ATİF taraftarlarıda katılarak destekledi. Yine ATİF Hamburg içerisinde sosyal danışmanlık faaliyeti yürüten ALERTA grubu da eyleme katılarak destek sundu.

Geçtiğimiz Hafta gerçekleşen eylem Feldstrasse bölgesinde gerçekleşti. Döviz ve pankartlarla hazırlanan bildiriler insanlara dağıtıldı. Kötü şartlarda çalışan bisikletli serviscilerinde katıldığı eylemde yoğun bilgilendirme yapıldı. Ve konuya ilişkin insanlara bildiri dağıtımı yapıldı. Cuma günü (13.04) gerçekleşen eylemde 13.Cuma kötü gün temalı afişlerde kullanıldı.

“İyi İşe Değer Sıfır Maaş“

Hamburg’ta Deliveroo firması gibi 2 firma daha bisikletli servisçiler kullanarak yemek satışı yapıyor. Bu firmalarda çalışan emekçiler çok düşük ücretle ve yaptığı satış kadar ücret alıyorlar. Bu tarz durumlar ve iş veren sendikasının dayatmalarıyla beraber kötü koşullar ve emek sömürüsünü teşhir eden eylem gerçekleştirilerek emekçilerin haklarının korunması gerektiği vurgulandı. Eylem dağıtılan bildirilerle beraber son buldu.

 

Print Friendly, PDF & Email